Visualisatie Maurice Mentjens

Collectiepresentatie

Vernieuwde collectiepresentatie 'De kringloop van het leven'

Museum W heeft een prachtige collectie die het, alleen al vanwege de intrinsieke waarde, verdient om goed bewaard en beheerd te worden, zodat deze voor het nageslacht behouden blijft. Maar natuurlijk willen we de collectie en alle bijbehorende verhalen ook graag delen met onze bezoekers. En met de opbouw daarvan zijn we op dit moment hard bezig. 

Ontdekken en beleven
Bij een gerenoveerd en gerestaureerd museumgebouw hoort ook een nieuwe collectiepresentatie, die zich kenmerkt door eenvoud, helderheid en onderlinge samenhang. Deze presentatie is ontworpen door de bekende Limburgse ontwerper Maurice Mentjes, in samenwerking met onze conservator.
De hoge museumzalen op de eerste verdieping kregen een krachtige kleurondersteuning. Voor de zolderverdieping, die nu voor het eerst toegankelijk is voor het publiek, is een open presentatiesysteem ontworpen. Hierdoor blijft het bijzonder karakter van de zolder met zijn fraaie boogvormige spanten intact. De bezoeker ervaart straks - al dwalend door de museumruimtes - telkens andere sferen en nieuwe belevingen. 
Gezien de beperkte ruimte is ervoor gekozen veel kleinere objecten te presenteren in lades, die de bezoeker zelf kan openen. Zo valt er echt heel veel te ontdekken en te bekijken.

Visualisatie Maurice Mentjens

[inrichtingsschets Maurice Mentjens]

De museumcollectie is rijk en breed en er is ruim uitgekozen. Bij de selectie stond voorop dat het museum het beste laat zien van wat het in huis heeft en daarbij is uit twee kerncollectie geput: religieuze kunst en regionale historie.
Verspreid over diverse ruimtes zijn ook moderne en hedendaagse kunstwerken toegevoegd die een bepaald thema specifiek verduidelijken. In de loop der tijd zullen deze gewisseld worden. Zo blijft de vaste presentatie spannend en nieuw.

Elf thema's
De collectiepresentatie is ingedeeld in 11 thema’s die aspecten van het menselijk leven betreffen en ingaan op zaken die bepalend zijn voor de ontwikkeling van ieders identiteit. Zoals het lichaam dat je hebt en wat je daarmee kunt doen, het gezin waarin je wordt geboren, de streek en de machtsstructuren waarin je opgroeit. De verhalen en voorbeelden die je meekrijgt, het werk dat je doet, de ontspanning die je zoekt, de feesten die je viert en de invloed van ziekte, lijden en uiteindelijk de dood.

Een tocht door het museum is als het bewandelen van iemands levenspad. En aan de hand van de getoonde objecten uit onze collectie, kan je aan de hand van de eigen ervaringen en herinneringen oproepen hoe een en ander bij jou is gegaan.
Uiteraard kun je ook rondlopen en gewoon genieten van de schoonheid van de vele diverse collectiestukken: schilderijen, textiel, zilver, beeldhouwwerk, keramiek, glas, archeologie, sieraden, videokunst en bijzondere oude gebruiksvoorwerpen. Het is allemaal te zien in Museum W.

Visualisatie Maurice Mentjens

[inrichtingsschets Maurice Mentjens]