Online

Online: de vijfde muur

We richten onze blik overigens niet alleen op het museum ín het gebouw aan de Markt/Meikoel. Museum W ziet online aanwezigheid als een waardevolle manier om zich met jou te verhouden, naast het presenteren op een fysieke plek. De online presentaties zou je de ‘vijfde muur’ van het museum kunnen noemen. Dus gaan we, via de website van het museum, verhalen en objecten uit de collectie beschikbaar maken. 
Hoe gaan we dat doen?

 • Door het online toegankelijk maken van de collectie via een database.
  Een proces overigens waar – gezien de grote hoeveelheid objecten – veel tijd voor nodig is. Aan de ontsluiting zal stapsgewijs en gestaag worden doorgewerkt, waarbij de belangrijkste collectiestukken vanzelfsprekend het eerste digitaal gepubliceerd zullen worden.
  We hopen jullie de eerste resultaten hiervan in december te kunnen aanbieden. 

 • Door af en toe kleine online ‘tentoonstellingen’ te maken, waarbij we werken uit de collectie in de spotlight zetten. De eerste hiervan kun je inmiddels zien:

   REPRISE ONLINE 1

   REPRISE ONLINE 2

   INSTANT MAGIE

   FRAGIEL

   JAN TULLEMANS ZELFPORTRETTEN

 • Door het in de toekomst presenteren van (vooralsnog) thema’s die niet in het museumgebouw, maar online te zien zullen zijn, zoals bijvoorbeeld Living together apart.
  Er bestond en bestaat een breed scala aan samenlevingsvormen, variërend van wettelijk geregelde relaties tot informele verbanden tussen personen. Enkele voorbeelden: het kerngezin, het meeroudergezin, de LAT-relatie, de woongroep. Anderzijds neemt, met name in de steden, het aantal alleenwonenden toe. Op welke wijze je al dan niet met anderen samenleeft, is vervlochten met zowel persoonlijke als sociale identiteit. d Een serie kleinschalige presentaties om de diversiteit hierin verder uit te diepen en te delen. Zowel de lokale historie als hedendaagse manieren van samen- of sololeven en mogelijke toekomstscenario’s spelen hierin een rol.