Privacy statement

Privacy statement

Museum W is verantwoordelijk voor een juiste en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. Hierbij wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (pdf-bestand) gevolgd. Dit is de basis voor deze privacyverklaring.

Museum W verwerkt persoonsgegevens omdat je deze gegevens aan ons verstrekt om informatie van ons te ontvangen.  We bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van het doel, of wettelijk is verplicht. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam (voor- en achternaam)
  • Geslacht
  • Contactgegevens (e-mailadres)

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • (Telefonisch) contact
  • Verzenden van nieuws(brieven)
  • Het opstellen van statistieken over het gebruik van onze website (via cookies)

Museum W deelt de persoonsgegevens met verwerkers en eventueel door hen ingeschakelde sub-verwerkers, omdat het museum bijvoorbeeld een derde partij heeft ingeschakeld voor een dienst zoals de e-mailmarketing. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst opgesteld.

Je hebt een aantal rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die je aan Museum W hebt verstrekt. Je kunt deze inzien. Als ze niet juist zijn of onvolledig, kun je vragen ze te corrigeren of te verwijderen.
Kijk op deze pagina voor meer informatie over de privacy rechten, hoe je een verzoek kunt indienen en hoe wij dit verzoek behandelen.